Često postavljana pitanja

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

OVDE MOŽETE PRONAĆI PITANJA KOJA ČESTO POSTAVLJAJU SVI NAŠI KLIJENTI

Osnovni pojmovi

Kapara je određena suma novca kojom zakupac garantuje da će u nekom narednom periodu uzeti stan u zajam, a da će zakupodavac baš njemu izdati stan. Služi kao osiguranje i jednoj i drugoj strani od eventualnih promena u izdavanju nekretnine. Ako zakupac odustane od iznajmljivanja stana, zakupodavac zadrzava kaparu, a ako zakupodavac odustane od izdavanja stana zakupcu se vraća dupla kapara.
Depozit je određena suma novca kojom se zakupodavac osigurava da će nekretnina biti vraćena u prvobitno stanje. U slučaju da se nakon izlaska zakupca stan vratio u prvobitno stanje zakupcu se vraća depozit, a u slučajevima kada stan nije vraćen u prvobitno stanje, zakupodavac ima pravo da zadrzi deo depozita ili ceo ako su potrebni veći radovi (ili nisu plaćeni računi). Često se u praksi događa da depozit ostaje zakupodavcu u slučaju izlaska zakupca pre ugovorenog roka zakupa. Neretko se dešava da se zakupodavac I zakupac dogovore pa da taj depozit zameni poslednju kiriju.
Vlasnička dokumenta su bitan deo prilikom potpisivanja ugovora o posredovanju, kako u zakupu tako I u prodaji nekretnine. Vlasnik nekretnine time pokazuje da je stvarno vlasnik i da ne postoji mogućnost reizdavanja ili neovlašćenog prodavanja tuđe nekretnine. Po zakonu o posredovanju, član 23 tacka 2 i 5, zakupodavac ili prodavac je dužan da dostavi posredniku na uvid originalna dokumenta i da mu dostavi fotokopije istih. Vlasnička dokumenta su: vlasnički list, Kupoprodajni ugovor, Ugovor o poklonu, Ugovor o doživotnom izdržavanju, rešenje o nasleđivanju... Ali, tu ne spadaju na primer račun za struju i porez, jer ne sardže sve informacije kao vlasnički dokument. Svaki vlasnički dokument mora da sadrži 5 stvari:

  1. Ime i prezime vlasnika ko je predmet ugovora o posredovanju
  2. adresa nekretnine
  3. katastarska parcela
  4. katastarska opština
  5. pečat overe (od strane opštine, suda, notara itd.)
Ovo je ugovor kojim se regulišu prava i obaveze ugovornih strana, u ovom slučaju posrednika i nalogodavca (Zakupodavac, Prodavac, Zakupac, Kupac).
Ugovor o posredovanju pored prava i obaveza posrednika i nalogodavca, naročito sadrži podatke o posredniku i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, nalogodavcu, vrsti i bitnim elementima pravnog posla u cilju čijeg zaključenja posrednik posreduje, o visini, načinu i roku plaćanja posredničke naknade, roku važenja ugovora i vrsti i visini troška dodatnih usluga, ukoliko su ugovorene.
Ugovorom o zakupu i zakupac i zakupodavac, kao ugovorne strane, regulišu svoja prava i obaveze vezane za nekretninu. U njemu se određuje vremenski period zakupa, visina kirije, visina depozita, obaveze obe strane i šta se radi u situacijama kada obaveze jedne ili druge strane nisu ispunjene.
Ugovor o zakupu je dvostran pravni posao (ugovor) kojim se jedna strana (zakupodavac) obavezuje da drugoj strani (zakupcu) preda na upotrebu određenu nepotrošnu stvar ili određeno imovinsko pravo, a zakupac se obavezuje da mi za to plaća naknadu i da mu po isteku ugovora tu istu stvar ili pravo vrati.

Opšta pitanja

Gledanje nekretnine je moguće zakazati na vrlo jednostavan način. Ako ste se predhodno uverili da je to baš nekretnina koja Vama odgovara, dovoljno je da pozovete naš “call centar” I u roku od nekoliko minuta naš zaposleni će pozvati vlasnika I dogovoriti vreme, I javiće Vam kada ćete moći da pogledate nekretninu.
Za svaku nekretninu koju dodajemo na naš sajt pravimo posebnu onlajn prezentaciju. Ona se sastoji od HD fotografija, Mape stana (osnove ili tlocrta) koju možete pogledati u 2D ili 3D, kada je mapa u 2D prikazu klikom na crnu tačku u svakoj prostoriji(360° kameru) čitavu nekretninu možete pogledati I u 360°tehnologiji. HD fotografije prikazuju nekretninu na pravi način, 2D ili 3D interaktivna mapa služi da sagledate prave dimenzije nekretnine, a 360°tehnologija je tu da doživite realni osećaj kao da ste u samoj nekretnini. Osim gore pomenutih tehnologija koje omogućavaju da doživite nekretninu na pravi način pomoću interaktivne mape stana možete tačno pogledati sve dimenzije prostorija koju nekretnina ima i time se uveriti da li je to ono što želite. Pored svega ovoga trudimo se da za svaku nekretninu napravimo opis kako same nekretnine I svega što ona poseduje, tako I okoline gde se nekretnina nalazi i tako Vas informišemo o blizini svega što Vam je potrebno :javnih ustanova, škola, prodavnica, marketa, parkova I drugih značajnih objekata . Sve ovo Vam je na raspolaganju da ne bi bilo neprijatnih iznenađenja I uzaludnog trošenja Vašeg vremena obilaskom nekretnina koje Vama ne odgovaraju. Trudimo se da posle online prezentacije svaki naš klijent doživi nekretninu kao da ju je već posetio I upoznao se sa njom do najsitnijih detalja.
PRODAVCI I ZAKUPODAVCI
Kada se radi o Prodavcima ili Zakupodavcima agent će doći da se upozna sa nekretninom , da Vas posavetuje kako lakše I brže da prodate ili izdate nekretninu. Ako niste sigurni oko cene sa kojom ćemo započeti oglasavanje , naš profesionalni agent sa puno iskustava je tu da Vas I u tome posavetuje da postavite realnu cenu za Vašu nekretninu I tako je brzo I lako prodate ili izdate.
KUPCI I ZAKUPCI
Iako se trudimo da pomoću online prezentacije, sveobuhvatnog opisa nekretnine I njene okoline približimo kupcima I zakupcima nekretninu na pravi način, postoje klijetni koji ipak žele da sa nekim popričaju o samoj nekretnini, ko je bolji u tome nego naš profesionalni agent sa puno iskustva koji je već bio na nekretnini I upoznat je sa svim detaljima. Sledeći korak koji sledi je odlazak na nekretninu, nemojte brinuti znamo da mnogo od Vas nemaju iskustva u pregovaranju , pa nećete ići sami. Svaki put kada budete išli da gledate neku nekretninu sa Vama će otići I naš profesionalni agent koji će biti tu svakog trenutka od samog upoznavanja pa do pregovora,rešavanju pravnih dokumenata, dogovora oko cene, pa sve do samog kraja kada dođe do kupovine ili zakupa. Čak I tada nećemo Vas ostaviti da se sami snalazite, naš agent će Vam pomoći bilo da se radi o uknjižbi u katastru ( kada se radi o prodaji) , ili od sastavljanju ugovora o zakupu (bilo da se radi o izdavanju).
Agent je svakog trenutka sa Vama na nekretnini. Učestvuje aktivno u samim pregovorima, a čuje se sa Vama posle razgledanja nekretnine. Saopštava drugoj strani ponudu umesto Vas, pomaže svakog trenutka oko spornih situacija . Pomaže oko tumačenja dokumentacije.
Kada se obe strane usaglase oko cene , tada na red dolazi naša pravna služba. Tim advokata sa puno iskustva u privrednom pravu I nekretninama na raspolaganju Vam je svakog trenutka za sva pitanja I konsultacije. Kada se dogovorite oko cene , tada zakazujemo kod nas u našim poslovni prostorijama sastanak na kome prisustvuje I naš advokat. Utvrđuju se načini I rokovi realizacije, eventualno potpisivanje predugovora, ugovora, ili ugovora o zakupu ako je u pitanju izdavanje. Sve dalje vodi naš advokat sastavaljanje predugovora,ugovora, zakazivanje kod notara I sve ostalo.
Kako se trudimo da podignemo nivo usluge u tržištu nekretnina odlučili smo se da osnujemo sopstvenu pravnu službu. Time obezbeđujemo svim našim klijentima brz I tačan odovor na sve pravne nedoumice koje imaju. Svakog trenutka se mogu čuti sa našim advokatima , zakazati sastanak oko konsultacije vezano za sva pravna dokumenta koja su vezana za Prodaju ili Izdavanje nekretnine.

Prodavci i zakupodavci

Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017) čiji smo obveznik kao posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti, u članu 17. propisana je obaveza da prilikom stupanja u poslovni odnos sa bilo kojim licem utvrdimo i proverimo identitet tog lica. Odredbom člana 7. istog Zakona propisana je naša obaveza da odbijemo uspostavljanje poslovnog odnosa sa licem čiju identifikaciju ne možemo izvršiti u skladu sa ovim Zakonom. Obaveza dostavljanja podataka predviđena je Opštim uslovima poslovanja agencije Riviera Nekretnine koji su objavljeni na internet stranici Opšti uslovi poslovanja i koji su u potpunosti u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. Glasnik RS“, br. 113/2017) i Zakonom o zaštiti podataka ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012.
Garantujemo za bezbednost vaših podataka. Provera podataka je bezbedna i ne postoji mogućnost da ti podaci budu zloupotrebljeni. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti doneli smo Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti, i vodimo zbirku podataka koja je kod Poverenika za zaštitu podatka o ličnosti prijavljena pod brojem ??????
Vašu nekretninu prodajemo ili izdajemo na sledeći način: Izradom online prezentacije koju postavljamo na našem sajtu I preciznim opisom kako nekretnine tako I okoline. Osim toga što Vašu nekretninu postavljamo na naš sajt, ulažemo veliki novac u marketing pa tako Vaša nekretnina osim na našem sajtu naćiće se na svim najposećenijim portalima počev od Haloo oglasa, Nekretnine.rs, 4zida, Nađi dom itd. Veliku pažnju posvećujemo sve prisutnijim društvenim mrežama “Facebook”, “Instagram” . Pored Online prezentacija Vaša nekretnina se može naći u izlogu naših poslovnica na najprometnijim lokacijama.
Što se tiče Riviera nekretnina jedinu obavezu I trošak koji imate prema nama to je kada dođe do pravnog posla, time plaćate provizuju za posredovanje. U svakom drugom slučaju nemate nikakvih dodatnih niti skrivenih troškova.
Za sve detalje pogledajte naš cenovnik. U cenu naših usluga je uračunata izrada online prezentacije, marketing koji Vaša nekretnina dobija od nas time što je oglašavamo na premium paketima na najposećenijim portalima u zemlji Haloo oglasi, Nekretnine rs. 4zida, Nađi dom itd. Oglašavanje na izlogu naše poslovnice. Sve advokatske usluge su takođe uključene u cenu počev od pravnog saveta, sastavljanja predugovora, ugovora, zakazivanje kod notara ( u cenu nisu uključeni troškovi koje je potrebno platiti prilikom overe ugovora kod notara). Izlazak na teren svaki put naših agenata, njihovo aktivno učestvovanje I vođenje procesa kupoprodaje ili izdavanja takođe je uračunato u cenu usluge.
Da. Ugovor koji potpisujete sa Riviera nekretninama nije ekskluzivan tako da osim što preko nas prodajete ili izdajete možete sami ili preko drugih agencija prodavati ili izdavati Vašu nekretninu.
Sve što radimo mi radimo za Vas I umesto Vas da bi Vam olakšali I sprečili da Vi gubite vreme. Odluka oko cene kao I drugih segmenata prodaje I izdavanja direktno zavisi od vas “ Vaša reč je poslednja”. Sve radimo uz konsultaciju sa Vama tako da ćete svakog trenutka biti upoznati dokle je stigao I kako teče process prodaje ili izdavanja Vaše nekretnine.
Vašu nekretninu ćemo oglašavati sve dok ne dođe do realizacije. Cilj nam je da na obostrano zadovoljstvo što pre izdamo ili prodamo Vašu nekretninu. Naš agent koji vodi Vašu nekretninu će sve vreme biti u kontaktu sa Vama I tako će Vam sugerisati I pomagati kako da lakše I brže prodate ili izdate Vašu nekretninu.
Nakon dolaska našeg fotografa I agenta na nekretninu rok za postavljanje Vaše nekretnine u velikoj meri zavisi I od Vas. Ako ste nekretninu pripremili za fotografisanje , I ako ste pripremili svu potrebnu dokumentaciju da bi mogli da potpišemo ugovor o posredovanju I tako krenemo sa oglašavanjem Vaše nekretnine, nekretnina će biti vidljiva online već za nekoliko časova a najkasnije 12h od potpisivanja ugovora.
Mi poštujemo sve ostale agencije koje se bave istim poslom kao I mi. Ali mi smo rešili da ovaj posao obavljamo drugačije od drugih , brže, efikasnije, odgovornije I sigurnije. Radili smo nekoliko godina kao I sve druge agencije koje se bave posredovanjem u prometu nepokretnosti I tako naučili šta to “ne valja “. Rešilil smo da maksimalnu primenu novih I inovacionih tehnologija I znanja spojimo sa iskustvom naših agenata tako ubrzamo čitav process I učinimo ga efikasnijim I sigurnijim. Svaku nekretninu prikazujemo potpuno transparetno uvođenjem novih tehnologija samo tako će Vaša nekretnina biti prikazana u punom sjaju I na pravi način. Izradom HD fotografija, 2D,3D interaktivne mape, 360° tehnologije virtuelnog prikaza učinili smo da svaka naša nekretnina bude standard . Sajt smo učinili brzim I lakšim za pretragu. Uložili smo puno truda u marketing pa će tako Vaša nekretnina dobiti šansu da je vide skoro svi na tržištu, kako na našem sajtu , najposećenijim portalima sa kojima sarađujemo ( nemojte je Vi tamo oglašavati mi ćemo to uraditi umesto Vas I uštedeti Vam novac), Izlogu naših poslovnica, društvenim mrežama . Trudili smo se da mislimo na sve I tako pokrijemo sve segmente marketinga, neko tamo baš čeka na Vašu nekretninu. Kako naš slogan kaže “POUZDANO SA VAMA OD POČETKA DO KRAJA “ , tako se I trudimo da bude, od prvog kontakta do kraja realizacije učinili smo sve da proces prodaje Ili izdavanja Vaše nekretnine učinimo bržim I efikasnijim, tako da možete da se pouzdate u nas. Na kraju cenu naših usluga, koju smo ostavili da bude ista kao kod svih drugih na tržištu, plaćate samo ukoliko dođe do realizacije na obostrano zadovoljstvo.
Razumemo da se u slučaju nepredviđenih okolnosti možete predomisliti i poželeti da nekretninu ne prodate. U tom slučaju imajte na umu da pre nego što odlučite da oglašavate vašu nekretninu morate biti sigurni u svoju odluku, iz razloga poštovanja našeg vremena, odnosno resursa koji su nam potrebni da bi naš tim izašao na teren i napravio onlajn prezentaciju. Ako odustanete od prodaje, kontaktirajte nas i mi ćemo nekretninu povući iz ponude sa našeg sajta.
Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu naši agenti imaju potrebno znanje i kvalitetne alate za procenu vrednosti nekretnine, tako da vam apsolutno možemo pomoći i dati procenu vrednosti. Naš cilj je da vašu nekretninu prodate/izdate, i zato vas nikada nećemo savetovati da ponudite cenu koja je znatno veća od tržišne i uvek ćemo vas savetovati da ponudite konkurentnu cenu za vašu nekretninu koja je u granicama vaših realnih očekivanja.
Mnogo! Osim što Vašu nekretninu prikazujemo na našem sajtu , takođe je moguće da se nađe I u izlogu naših poslovnica koji su na najprometnijim lokacijama gde dnevno prođe nekoliko hiljada ljudi. Sve nekretnine takođe prikazujemo na najposećenijim portalima u zemlji u premium izdanjima kao što su Halo oglasi, Nekretnine.rs, 4zida, Nađi dom itd.
Naravno. Kontaktirajte naše agente i predložite promene. Mi smo otvoreni za sve predloge i sugestije koji su u skladu sa našim pravilima i tehničkim mogućnostima.
Naš tim piše opis nekretnine u cilju što bolje, vernije i korisnije prezentacije. Zadatak opisa je da potencijalnom kupcu ili zakupcu dočara nekretninu i deo grada u kojem se nalazi, a sve u cilju brže realizacije. U razgovoru sa agentom možete da date sugestije za opis i navedete šta biste želeli da istaknete.
Ne. Naše fotografije i njihov kvalitet su prepoznate od strane naših korisnika, i predstavljaju jedinstveni deo onlajn prezentacije. Mi isključivo koristimo naš materijal kako bi sve nekretnine prikazali u realnom svetlu, i kako bismo održali visoki standard po kojem smo poznati.
Da. Nekretninu možete oglasiti u obe kategorije. Tada, jedino u dogovoru sa zakupcima možemo nastaviti prodaju nekretnine. Kako će potencijalni kupci dolaziti da pogledaju nekretninu, potrebno je da imate saglasnost zakupaca za razgledanja.
Ugovor o posredovanju agencije RIVIERA NEKRETNINE nije ekskluzivan, te za vreme trajanja istog vašu nekretninu možete oglasiti putem drugih agencija ili medija. Jedini uslov jeste da vašu nekretninu ne možete oglasiti po ceni koja je niža od cene koju ste oglasili kod nas.
Da, možete. Jedini uslov jeste da vašu nekretninu ne možete oglasiti po ceni koja je niža od cene koju ste oglasili kod nas.
Naravno. Tu smo da Vašim zahtevima I potrebama izađemo u susret. Pozovite naš “call centar” I kolege će se potruditi da dogovore termin koji baš Vama odgovara.
Nepokretnosti koje nisu upisane u katastru nepokretnosti takođe su u prometu i moguće je prodati ih kao i uknjižene nepokretnosti. Međutim, ove nepokretnosti se u praksi mnogo teže prodaju, budući da je kod njih mnogo komplikovanije preneti vlasništvo na kupca.
Agencija “Riviera Nekretnine” pre zaključenja svakog ugovora o posredovanju vrši analizu vlasničke dokumentacije, kom prilikom klijenta obaveštava o validnosti i kvalitetu iste. Ukoliko se utvrdi da je ta dokumentacija toliko nekvalitetna da kupac ne bi mogao na osnovu iste da se uknjiži kao vlasnik, ili da bi mu to izazvalo velike poteškoće, kompanija neće posredovati u prodaji takvog stana, ali će klijentu ponuditi uslugu oglašavanja stana za prodaju.
Ukoliko agencija posreduje radi prodaje stana koji nije uknjižen, ili nije uknjižen na ime nalogodavca, tj. našeg klijenta, ovo će kao napomena stajati u oglasu na internet sajtu nekretnineriviera.rs
Zbog svega navedenog, savetujemo da se, pre angažovanja posrednika radi prodaje stana, učine svi mogući koraci u cilju uređenja pravnog statusa stana, jer je nakon toga pronalaženje kupca mnogo jednostavnije, a i vrednost uknjižene nepokretnosti je znatno veća.
Javni beležnici prilikom solemnizacije ugovora o prometu nepokretnosti naplaćuju javnobeležničku nagradu, kao i naknadu troškova nastalih u vezi sa obavljanjem njihovih poslova.
Nagrada javnog beležnika određuje se prema vrednosti pravnog posla, u konkretnom slučaju od kupoprodajne cene nepokretnosti. Napominjemo da je osnov za određivanje ove nagrade tržišna vrednost nepokretnosti, koju javni beležnik može odrediti bez obzira na vrednost koju su prodavac i kupac naveli u ugovoru, ako ona ne odgovara tržišnoj vrednosti.
Visinu troškova javni beležnik obračunava u svakom konkretnom slučaju.
Stoga, najpouzdaniji način da utvrdite koliko će iznositi troškovi solemnizacije Vašeg ugovora jeste da tu informaciju zatražite od javnog beležnika koji će istu vršiti.
Na prihod ostvaren prodajom stana plaća se porez na kapitalni dobitak.
Kapitalni dobitak, odnosno gubitak u smislu Zakona o porezu na dohodak građana predstavlja razliku između prodajne cene i nabavne cene. Ukoliko stan prodajete po istoj ceni za koju ste ga kupili, ili po nižoj ceni, ne plaćate ovaj porez. Isto tako, niste dužni platiti ovaj porez ni ukoliko ste stan stekli pre pre 24. januara 1994. godine.
Stopa poreza na kapitalni dobitak iznosi 15%, a poresku prijavu ste dužni podneti u roku od 30 dana od dana overe ugovora o prodaji kod nadležnog javnog beležnika.
Zakon predviđa i poresko oslobođenje ukoliko sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti uložite u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje porodice, odnosno domaćinstva.
Osim toga, prodavac je dužan da plati i porez na prenos apsolutnih prava, čija je stopa 2,5 % od ugovorene cene, ukoliko ona nije niža od tržišne vrednosti. Poresku prijavu prodavac je dužan podneti u roku od 10 dana od dana overe ugovora o prodaji. Međutim, u praksi se najčešće ugovara da ovaj porez plaća kupac.
Za sve detalje oko podnošenja poreskih prijava i oko plaćanja, odn. oslobođenja od poreza preporučujemo angažovanje advokata.

Kupci i zakupci

Kada na našem sajtu pogledate nekretninu I ukoliko imate dodatna pitanja budite slobodni da pozovete naš “call centar” koji će Vam dati sve dodatne informacije. Ukoliko I dalje budete imali neka pitanja tu je profesionalni agent koji vodi nekretninu pa ćete vrlo brzo stupiti u kontakt sa njim, a on će odgovoriti na sva Vaša dodatna pitanja.
Kada pregledate sve naše stanove I ne nađete ono što Vama odgovara pored svake nekretnine u baneru sa strane imate I dugme “ niste pronašli nekretninu koja Vam odgovara” kliknite na njega I popunite sve informacije koje se od Vas traže . U najskorijem roku mi ćemo pronaći stan koji Vama potencijalno odgovara i naše kolege iz call centra će Vas kontaktirati kako bi zakazale gledanje.
Da ne bi trošili Vaše vreme napravili smo upitnik koji precizno određuje kakvu nekretninu želite. Potrebno je popuniti upitnik u celosti samo tako ćemo tačno znati šta tražimo za Vas , I samo tako ćemo sprečiti da idete I gledate nešto što ne želite. Kada popunite ovaj upitnik naš call centar će Vas ubrzo kontaktirati I tako krećemo u potragu za Vašom idealnom nekretninom.
Nakon što ste prodavcu isplatili kupoprodajnu cenu, ostalo je da učinite još nekoliko koraka.
Da bi stan postao Vaš, potrebno je da u katastru nepokretnosti izvršite promenu vlasnika. To se čini podnošenjem zahteva za provođenje promene u katastru nepokretnosti, zajedno sa pratećom dokumentacijom.
Osim toga, ukoliko ste sa prodavcem Ugovorili da Vi plaćate porez na prenos apsolutnih prava, potrebno je da u roku od 30 dana od dana solemnizacije ugovora o prodaji nadležnoj filijali Poreske uprave podnesete poresku prijavu.
Za sve ove poslove preporučujemo angažovanje advokata, budući da se radi o radnjama koje će najlakše i najefikasnije sprovesti lice koje je stručno za njihovo obavljanje.
Riviera Nekretnine za svoje klijente je otišao korak dalje I u saradnji sa OTP bankom omogućio svim svojom klijentima da imaju svoj ličnog bankarskog službenika . Potrebno je samo da kontaktirate naš call centar I davanjem informacija koje su potrebne da bi bankarski službenik u brzom roku obradio I proverio Vaš zahtev . Bez ćekanja u redovima dobićete brzu povratnu informaciju da li je I koliko je moguće odobrenje stambenog kredita za Vas.
Naravno ukoliko želite možete I sami izabrati banku koja Vama odgovara I uputitu joj zahtev za obradu Vašeg kreditnog zahteva.
Ukoliko ste utvrdili da ste u mogućnosti da uzmete kredit od banke, i pronašli ste nepokretnost koju biste kupili, potrebno je da sa prodavcem zaključite i kod nadležnog javnog beležnika overite predugovor o prodaji nepokretnosti. Sa predugovorom i kompletnom dokumentacijom o stanu koji kupujete banci podnosite zahtev za odobravanje kredita.
Po odobrenju kredita, potrebno je da sa prodavcem zaključite i kod nadležnog javnog beležnika overite ugovor o prodaji nepokretnosti, kom prilikom se najčešće overava i založna izjava koju potpisuje prodavac.
Vrlo je važno da znate da su uslovi za odobrenje kredita mnogo oštriji i da je procedura mnogo komplikovanija kada kupujete stan koji nije uknjižen.
Sve prethodno napisano predstavlja vrlo sažet pregled koraka koje treba da preduzmete prilikom kupovine stana na kredit, dok je o svim detaljima neophodno da se raspitate kod banke kod koje ćete aplicirati za stambeni kredit.
Ukoliko ste punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem u Srbiji, i ukoliko od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji niste imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije, prodavac od kog kupujete svoj prvi stan ispunjava uslove propisane Zakonom o porezima na imovinu za poresko oslobođenje, i to za površinu stana koja za Vas iznosi do 40 m² i za članove Vašeg porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m² po svakom članu. Iako je obveznik ovog poreza prodavac stana, oslobođenje od poreza skoro uvek u praksi pogoduje kupcu, budući da se iznos poreza obično „prevaljuje“ na kupca tako što se kupoprodajna cena povećava za ovaj iznos ili tako što se ugovara da će kupac platiti porez.
Pod istim uslovima, kupac prvog stana ima pravo i na refundaciju PDV-a ukoliko je stan kupio od poreskog obveznika koji prodaje stanove u okviru obavljanja svoje delatnosti.
U oba slučaja neophodno je podneti odgovarajući zahtev nadležnoj filijali Poreske uprave, za šta preporučujemo angažovanje advokata.
Clausula intabulandi predstavlja odredbu ugovora o prodaji nepokretnosti bez koje nakon kupovine nepokretnosti ne možete da se uknjižite u katastru nepokretnosti kao njen novi vlasnik.
Ova odredba predstavlja svojevrsno odobrenje prethodnog vlasnika Vama kao novom vlasniku da se u tom svojstvu registrujete u katastru.
Često se ovo odobrenje daje i pod određenim uslovima, koji se pre svega tiču potvrde o isplaćenoj ceni za kupljeni stan.
Primer ove klauzule:
„Prodavac je saglasan da se kupac, na osnovu ovog ugovora i potvrde banke o prenosu sredstava (kupoprodajne cene), može uknjižiti kao jedini vlasnik predmetne nepokretnosti, a bez njegovog daljeg prisustva, posebne saglasnosti ili naknadne dozvole (clausula intabulandi).“
Kada ste kupili stan, bez obzira da li ste se uknjižili kao novi vlasnik ili niste, računi za infostan, utrošenu električnu energiju i telefon neće automatski preći na Vaše ime, već će i dalje glasiti na prethodnog vlasnika.
Stoga, potrebno je da se, nakon overe ugovora, sa kopijom istog i originalom koji ste dužni dati na uvid, uputite u najbližu ispostavu JKP „Infostan“, elektrodistribucije i operatera fiksne telefonije, i podnesete molbu za promenu imena korisnika.
Po odredbama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, ugovor o zakupu stana zaključuje se u pisanoj formi i sadrži mesto i datum zaključenja ugovora i podatke o ugovornim stranama, podatke o stanu koji je predmet zakupa (adresa i broj stana, struktura i površina stana, uređaji i oprema kojima je stan opremljen i druge bitne karakteristike stana), vreme trajanja zakupa, iznos, način i rokove plaćanja zakupnine, odredbe o međusobnim obavezama ugovornih strana o korišćenju i održavanju stana i načinu plaćanja troškova za upravljanje i održavanje zgrade u kojoj se stan nalazi, uslove za otkaz ugovora, odredbe o korišćenju drugih prostorija koje se ne smatraju stanom, a date su na korišćenje zajedno sa stanom (garaža i sl.).
Prava i obaveze zakupca i zakupodavca, kao i druga pitanja od značaja za zakup koja nisu uređena Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, uređuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, s tim što otkazni rok predviđen tim ugovorom ne može biti kraći od 90 dana.
Tekst ugovora možete sastaviti sami, za njegovo sastavljanje možete angažovati stručno lice (advokata), a možete iskoristiti i tekst ugovora koji Vam agencija “Riviera Nekretnine” stavlja na raspolaganje, koji takođe možete i prilagoditi svojim potrebama u konsultaciji sa našim advokatom.
Ugovorom o zakupu regulisali ste svoje odnose iz zakupa i povodom zakupa sa zakupodavcem. Kršenje bilo koje odredbe ugovora osnov je ugovorne odgovornosti za štetu. Ukoliko ne možete sa zakupodavcem sporazumno da rešite nesuglasice, moraćete zaštitu svojih prava da potražite pred sudom. Imajte u vidu da je mesno nadležan sud za postupke koji se tiču zakupa nepokretnosti onaj sud na čijoj teritoriji se predmetna nepokretnost nalazi.